Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

9710 3641 390
Reposted byKariesundSalzwasserdamagedsouleternaljourneyhardbitchgorzkiewspomnieniaheartbreaklaparisienneunsuccessful-abortiongoszkocreepandweirdosardonicznachceblantao5ranotoniewszystkolonelypassengernevrosechorerasweetnothinggczooCannonballnadziejenadaremnecorazmniejaynistobecontinuedasylopathelinelazamknioczyK8lalunatoolonglexxielamujeraynisjoannnatantalummuviellbalupiehusbadbloodmay29th12czerwcapodprzykrywkagabrysiowafabuleuxniedonaprawieniaCannonball

June 21 2015

4102 299f 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa vianothingwrong nothingwrong
4856 1555 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa
4880 24f3 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa
Nie chcę być Twoją głupią dziewczyną. Chcę zasypiać na Twoim torsie i budzić Cię do pracy. Chcę pić z Tobą wódkę do białego rana, skakać przez okno i biegać boso po ulicach. Chcę, żebyś pomógł mi pokonać strach i odnaleźć radość. Chcę zwiedzić zakamarki Twojej głowy i chcę, żebyś zwiedził moją. Chcę, żebyś pokonał potwory spod łóżka. Chcę rozmawiać z Tobą o błahych sprawach poważnym tonem i złożonymi zdaniami. Chcę robić Ci rano śniadanie i kawę. Chcę przestać się bać, że pewnej nocy wszystko straci sens. Chcę, żebyś miał mnie na wyłączność i chcę mieć Ciebie. Chcę widzieć szczęście w Twoich oczach, gdy się spotykamy i tęsknotę, kiedy musimy się rozstać. Chcę, żebyś nauczył mnie czym jest miłość i poświęcenie dla drugiej osoby. Chcę, żebyś zadawał mi pytania i zmuszał do odpowiedzi. Chcę, żebyś nie musiał bać się odrzucenia. Chcę znać Twoje plany i marzenia. Chcę tworzyć z Tobą przyszłość. Chcę poznać Twoją rodzinę i chcę, żebyś poznał moją. Chcę umieć Cię pocieszyć, gdy coś pójdzie nie tak. Chcę, żebyś mógł na mnie liczyć i chcę móc liczyć na Ciebie. Chcę spełniać z Tobą Twoje marzenia i chcę, żebyś pomógł mi odkryć własne. Chcę móc Ci o wszystkim powiedzieć. Chcę palić z Tobą papierosy całą noc na dachu świata i wyczekiwać wschodu słońca. Chcę robić Ci gorącą herbatę w chłodne wieczory. Chcę oglądać z Tobą horrory pijąc grzane wino. Chcę być dziewczyną, z którą stworzysz swoją historię. 
— Chcę, żebyś kiedyś to przeczytał.
Reposted fromredshadow redshadow viamadamedark madamedark
2982 ee3a 390
Reposted fromwielebna wielebna
2980 9333 390
Reposted fromwielebna wielebna

June 18 2015

Reposted fromgreensky greensky viaRockYourMind RockYourMind
6542 0690 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
Reposted fromKrebs Krebs viaRockYourMind RockYourMind
5795 ef29 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

June 17 2015

0641 e22c 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
5710 6a28 390
Pawał Kuczyński
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
Reposted fromPsaiko Psaiko viaRockYourMind RockYourMind
0809 4a21 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaRockYourMind RockYourMind
8044 bb2f 390
Reposted fromfoods foods viaRockYourMind RockYourMind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl